Japonų kalba

print-ico
  • Kursus veda dėstytoja is Japonijos, gyvenanti Lietuvoje, puikiai kalbanti lietuviškai ir angliškai
  • Kiekvienas užsiėmimas prasideda japoniška daina ir arbatos gėrimo ceremonija
  • Kursų metu laviname visus kalbos įgūdžius: kalbėjimo, klausymo, skaitymo ir rašymo
  • Kursų metu taikome komunikatyvinį metodą, naudojame audio ir video mokomąsias priemones
  • Kursų dalyvius aprūpiname mokomąja medžiaga, CD įrašais, mini žodynais
  • Pabaigus kursus, išduodame UAB "Intelligent Mind" pažymėjimas


Nuoseklieji japonų kalbos kursai
Į grupes suskirstome pagal japonų kalbos žinių lygį, kuris nustatomas atlikus žinių patikrinimo testą. Kursai vyksta 2 kartus per savaitę po 2 ak. val. Kursų laikas nustatomas atsižvelgiant į klientų poreikius. 40-ies ak. val. japonų kalbos kursą įsisavinsite per 3 mėnesius. Mokymai vykdomi grupėse nuo 5 iki 8 asmenų.


Intensyvūs japonų kalbos kursai
Į grupes suskirstome pagal japonų kalbos žinių lygį, kuris nustatomas atlikus žinių patikrinimo testą. Kursai vyksta 3-4 kartus per savaitę po 2-3 ak. val. Kursų laikas nustatomas atsižvelgiant į klientų poreikius. 40-ies ak. val. japonų kalbos kursą įsisavinsite per 7 savaites. Mokymai vykdomi grupėse nuo 5 iki 8 asmenų.


Individualūs japonų kalbos kursai
Japonų kalbos kursai rengiami pagal kliento japonų kalbos poreikius ir japonų kalbos žinias. Kursų vieta, laikas, trukmė ir intensyvumas nustatomi atsižvelgiant į kliento poreikius. Pirmojo užsiėmimo metu dėstytojas praves trumpą interviu, pateiks atlikti japonų kalbos žinių patikrinimo testą, sudarys individualią japonų kalbos mokymo programą, kurią bus galima koreguoti. Grupę sudaro 1-2 asmenys. Minimali individualių kursų trukmė - 20 ak.val.


Japonų kalbos kursai įmonių darbuotojams
Į grupes suskirstome pagal japonų kalbos žinių lygį, kuris nustatomas atlikus žinių patikrinimo testą. Kursų vieta, laikas, trukmė ir intensyvumas nustatomi atsižvelgiant į kliento poreikius. Kursai gali vykti mūsų patalpose arba dėstytojai gali atvykti i Jūsų darbovietę. Mokymai vykdomi grupėse nuo 3 iki 8 asmenų.