Lietuvių kalba

print-ico
  • Programa skirta užsieniečiams, norintiems išmokti lietuvių kalbą
  • Dėstytojai mokydami lietuvių kalbos su mokymų dalyviais bendrauja angliškai arba rusiškai
  • Kursų metu laviname visus kalbos įgūdžius: kalbėjimo, klausymo, skaitymo ir rašymo
  • Kursų metu taikome komunikatyvinį metodą, naudojame audio ir video mokomąsias priemones
  • Kursų dalyvius aprūpiname mokomąja medžiaga, CD įrašais, mini žodynais
  • Pabaigus kursus, išduodame UAB "Intelligent Mind" pažymėjimas


Nuoseklieji lietuvių kalbos kursai
Į grupes suskirstome pagal lietuvių kalbos žinių lygį, kuris nustatomas atlikus žinių patikrinimo testą. Kursai vyksta 2 kartus per savaitę po 2 ak. val. Kursų laikas nustatomas atsižvelgiant į klientų poreikius. 40-ies ak. val. lietuvių kalbos kursą įsisavinsite per 3 mėnesius. Mokymai vykdomi grupėse nuo 5 iki 8 asmenų.


Intensyvūs lietuvių kalbos kursai
Į grupes suskirstome pagal lietuvių kalbos žinių lygį, kuris nustatomas atlikus žinių patikrinimo testą. Kursai vyksta 3-4 kartus per savaitę po 2-3 ak. val. Kursų laikas nustatomas atsižvelgiant į klientų poreikius. 40-ies ak. val. lietuvių kalbos kursą įsisavinsite per 7 savaites. Mokymai vykdomi grupėse nuo 5 iki 8 asmenų.


Individualūs lietuvių kalbos kursai
Lietuvių kalbos kursai rengiami pagal kliento lietuvių kalbos poreikius ir lietuvių kalbos žinias. Kursų vieta, laikas, trukmė ir intensyvumas nustatomi atsižvelgiant į kliento poreikius. Pirmojo užsiėmimo metu dėstytojas praves trumpą interviu, pateiks atlikti lietuvių kalbos žinių patikrinimo testą, sudarys individualią lietuvių kalbos mokymo programą, kurią bus galima koreguoti. Grupę sudaro 1-2 asmenys. Minimali individualių kursų trukmė - 20 ak.val.